NAVODILA ZA VARNO DELO

navodila za varno delo
Zaposleni morajo biti seznanjeni z nevarnostnimi in postopki pri rokovanju s stroji, zato je potrebno izdelati podrobna navodila za varno delo za posamezni stroj. Navodila za varno delo so lahko zaposlenim dostopna na dva načina in sicer kot navodilo zbrano v zbirni mapi delodajalca ali kot navodila nameščeno na vidnem mestu ob stroju.

V primeru, da so navodila zbrana v zbirni mapi, je potreben še podpis delavca ob navodilu, da je s konkretnim navodilom seznanjen. Če je navodilo nameščeno v bližini stroja pa podpis delavca ni potreben.