Koordinacija na gradbišču

koordinator II
Naš cilj in poslanstvo je zagotoviti strokovno pomoč pri projektih, ki zahtevajo specifična znanja iz področji, ki jih pokrivamo. S tem lahko strankam pomagamo pri zagotavljanju zakonsko predpisanih obveznosti ter pomagamo pri nadgradnji predpisane ravni varnosti. Z višjo ravnjo varnosti se zagotavlja večje zadovoljstvo in storilnost zaposlenih in posledično konkurenčnost podjetja.


Za odločitve sprejete v okviru lastnega poslovanja imamo sklenjeno zavarovanje projektantske odgovornosti pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem naše dejavnosti ter zavarovanje splošne odgovornosti, ki krije škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, nastalo zaradi nenadnega dogodka pri izvrševanju dejavnosti, za katero smo zavarovani.