Načrt odstranjevalnih del

nacrt odstranjevalnih del
V primeru rušitve objekta je potrebno izdelati načrt odstranjevalnih del, ki se izdela samo za potrebe rušenja objekta in je sestavni del projektne dokumentacije. Za primere, ko gre za gradnjo novega objekta, prizidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo, izdelava načrta odstranjevalnih del ni zahtevana.