Antikorozijska zaščita stebrov 400 kV daljnovodov

12.06.2015
V sklopu planiranih vzdrževalnih del antikorozijske zaščite stebrov 400 kV daljnovodov, smo za lastnika omrežja (ELES d.o.o.) izdelali varnostne načrte in s tem določili natančne postopke pri izvajanju del povezanih z odstranjevanjem in nanašanjem zaščite konstrukcije tako za dela na višini, dela v primeru ko je daljnovoda pod napetostjo in dela na tleh.


daljnovod 0
V času izvedbe pa za lastnika izvajamo koordinacijo s področja varnosti in zdravja pri delu in s tem upoštevanja vseh predvidenih postopkov v fazi načrtovanja del.

daljnovod 0

daljnovod 2

daljnovod 4
Zadnje novice


12.
Jun
2015

Antikorozijska zaščita stebrov 400 kV daljnovodov

V sklopu planiranih vzdrževalnih del antikorozijske zaščite stebrov 400 kV daljnovodov, smo za lastnika omrežja (ELES d.o.o.) izdelali varnostne načrte in s tem določili natančne postopke pri izvajanju del povezanih z odstranjevanjem in nanašanjem za... Več
04.
Sep
2014

Promocija zdravja na delovnem mestu

Promocija zdravja na delovnem mestu ima za delodajalca cilj krepitev in ohranjanje duševnega in telesnega zdravja ter dobrega počutja zaposlenih. Sam program promocije zdravja pa v nobenem primeru ne nadomeščajo potrebnih ukrepov za zagotovitev varno... Več
01.
Jul
2014

Predstavitev storitev

Nudimo strokovno pomoč naročnikom pri njihovem delu in projektih, ki zahtevajo specifična znanja iz področij varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva in varstva okolja Več
16.
Dec
2013

Zdrsi in padci in z njimi povezana drsnost tal

Zdrsi in posledični padci se lahko zgodijo zaradi več vzrokov: zaradi neprimerne obutve, gladke talne površine, onesnaženosti tal (mastna, mokra in prašna tla, umazanija na tleh, neprimerna čistila in polirne paste,…), načina gibanja (tek, spotikanje... Več
16.
Dec
2013

Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev iz gradbišča

Za dosego dolgoročnega cilja zagotoviti učinkovito varovanje zdravja ljudi in varstva okolja ter v izogib škodljivim učinkom na zdravje ljudi in zmanjšanju tveganja za rastline je zakonodajalec s študijami prepoznal pomemben vpliv emisije delcev na o... Več