Promocija zdravja na delovnem mestu

04.09.2014
Promocija zdravja na delovnem mestu ima za delodajalca cilj krepitev in ohranjanje duševnega in telesnega zdravja ter dobrega počutja zaposlenih. Sam program promocije zdravja pa v nobenem primeru ne nadomeščajo potrebnih ukrepov za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v samem delovnem procesu.


promocija zdravja
Začrtane cilje krepitve in ohranjanja duševnega in telesnega zdravja ter dobrega počutja zaposlenih lahko delodajalec doseže s sledečo kombinacijo ukrepov:
- izboljšanje organizacije dela in delovnega okolja,
- spodbujanje delavcev, da se udeležujejo zdravih dejavnosti,
- omogočanje izbire zdravega načina življenja in
- spodbujanje osebnostnega razvoja.

Priprava smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu v skladu Zakona o varnosti in zdravju pri delu je v domeni Ministrstva za zdravje, ki je pripravilo tudi že osnutek le te. Osnutek smernice je dosegljiv na sledeči povezavi.
Zadnje novice


10.
Maj
2012

Cena inženirskih storitev (MAJ 2012)

Inženirske zbornice Slovenije (IZS) je na svoji 29. redni skupščinski seji (dne 10. 4. 2012) potrdila nova Merila za vrednotenje inženirskih storitev, marec 2012, na kar jih je še dopolnila in s tem uskladila z razmerjem BDP na prebivalca med Sloveni... Več
17.
Maj
2012

UPORABNO DOVOLJENJE IN IZVEDENEC STROKE

Izdaja uporabnih dovoljenj za zahtevnejše objekte je v večini upravnih enot po Sloveniji povezana z imenovanjem izvedencev oziroma strokovnjakov za posamezno stroko. Ti s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in strokovnimi znanji na določenih področjih po... Več
13.
Jun
2012

Zakon o varstvu pred požarom – osnutek sprememb

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije se je odločilo, da je napočil čas sprememb tudi za Zakon o varstvu pred požarom. Ministrstvo je glede na svoje smernice in cilje pripravilo predlog spremembe obstoječega zakona, na kar je zainteresirani javn... Več
07.
Maj
2013

Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah

Zakonodaja je z letom 2013 uvedla nov obvezni elaborat k projektni dokumentaciji - to je Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah (oz. elaborat gradbene akustike). V podjetju POŽARNI SEKTOR d.o.o. se ukvarjamo tudi z izdelavo tovrstnih elaboratov tako ... Več
16.
Dec
2013

Zdrsi in padci in z njimi povezana drsnost tal

Zdrsi in posledični padci se lahko zgodijo zaradi več vzrokov: zaradi neprimerne obutve, gladke talne površine, onesnaženosti tal (mastna, mokra in prašna tla, umazanija na tleh, neprimerna čistila in polirne paste,…), načina gibanja (tek, spotikanje... Več