Cena inženirskih storitev (MAJ 2012)

10.05.2012
Inženirske zbornice Slovenije (IZS) je na svoji 29. redni skupščinski seji (dne 10. 4. 2012) potrdila nova Merila za vrednotenje inženirskih storitev, marec 2012, na kar jih je še dopolnila in s tem uskladila z razmerjem BDP na prebivalca med Slovenijo-Nemčijo, ki za leto 2010 znaša 0,72. Osnova za pripravo meril za vrednotenje inženirskih storitev temelji na osnovi nemških meril HOAI.Skupščina IZS je poleg tega določila:
- še priporočeno ceno za inženirske storitve v Republiki Sloveniji in
- neobičajno nizko ponudbo oziroma ceno.OBVEZNOST UPORABE MERIL ZA ČLANE IZS

Ta merila s sklepom skupščine IZS, sprejetim na redni seji skupščine dne 10.4.2012, postanejo akt zbornice in pravila stroke ter so za člane IZS obvezna za uporabo.

Ponudba mora za izdelavo projektne dokumentacije oziroma izvedbo posamezne projektantske storitve podati določeno ceno, katero predstavlja tabelarični odčitek v odvisnosti od vrednosti investicije brez opreme. Podana cena v ponudbi, ki je za več kot 50% nižja od cene po Merilih za vrednotenje inženirskih storitev (marec 2012), velja za neobičajno nizko ceno in s tem predstavlja disciplinsko kršitev po disciplinskem pravilniku zbornice.


Celotno vsebino dokumenta si lahko preberete na spletni strani zbornice oziroma sledite TEJ POVEZAVI.
Zadnje novice


10.
Maj
2012

Cena inženirskih storitev (MAJ 2012)

Inženirske zbornice Slovenije (IZS) je na svoji 29. redni skupščinski seji (dne 10. 4. 2012) potrdila nova Merila za vrednotenje inženirskih storitev, marec 2012, na kar jih je še dopolnila in s tem uskladila z razmerjem BDP na prebivalca med Sloveni... Več
17.
Maj
2012

UPORABNO DOVOLJENJE IN IZVEDENEC STROKE

Izdaja uporabnih dovoljenj za zahtevnejše objekte je v večini upravnih enot po Sloveniji povezana z imenovanjem izvedencev oziroma strokovnjakov za posamezno stroko. Ti s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in strokovnimi znanji na določenih področjih po... Več
13.
Jun
2012

Zakon o varstvu pred požarom – osnutek sprememb

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije se je odločilo, da je napočil čas sprememb tudi za Zakon o varstvu pred požarom. Ministrstvo je glede na svoje smernice in cilje pripravilo predlog spremembe obstoječega zakona, na kar je zainteresirani javn... Več
07.
Maj
2013

Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah

Zakonodaja je z letom 2013 uvedla nov obvezni elaborat k projektni dokumentaciji - to je Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah (oz. elaborat gradbene akustike). V podjetju POŽARNI SEKTOR d.o.o. se ukvarjamo tudi z izdelavo tovrstnih elaboratov tako ... Več
16.
Dec
2013

Zdrsi in padci in z njimi povezana drsnost tal

Zdrsi in posledični padci se lahko zgodijo zaradi več vzrokov: zaradi neprimerne obutve, gladke talne površine, onesnaženosti tal (mastna, mokra in prašna tla, umazanija na tleh, neprimerna čistila in polirne paste,…), načina gibanja (tek, spotikanje... Več