Zdrsi in padci in z njimi povezana drsnost tal

16.12.2013
Zdrsi in posledični padci se lahko zgodijo zaradi več vzrokov: zaradi neprimerne obutve, gladke talne površine, onesnaženosti tal (mastna, mokra in prašna tla, umazanija na tleh, neprimerna čistila in polirne paste,…), načina gibanja (tek, spotikanje, prerivanje,…) ter drugih nepredvidenih vzrokov.


zdrs in padec
Ne glede na vzrok pa tako evropska zakonodaja (Direktiva evropske komisije številka 89/654/EEC, Uredba evropskega parlamenta in sveta številka 305/2011) kakor tudi naša domača zakonodaja (Zakon o gradbenih proizvodih, Zakon o varnosti pri delu ter Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih) predpisujeta, da morajo biti javne površine in delovna mesta varne proti zdrsu.

Meritve drsnosti tal so torej temelj za nadaljnje posege predvidene s sanacijo drsečih površin v izogib visokim odškodninskim zahtevkom s strani udeležencev in zavarovalnic. Ustanove, kjer so odškodninski zahtevki zaradi padcev naj pogosti, so: zdravilišča, bolnišnice, igralnice, banke, muzeji, športne dvorane, osnovne in srednje šole, vrtci, bencinski servisi, trgovine in trgovski centri ter zunanje površine pred javnimi ustanovami.

Merilna oprema s katero naša družba razpolaga je namenjena meritvam drsnosti pohodne površine oziroma merjenju trenja pri preverjanju varnosti talne površine pred možnostjo zdrsa in posledično padca. Merilna naprava je merilnik drsnosti s katerim se določa statični in dinamični koeficient trenja površin, ki so namenjene hoji in nam zagotavlja pomembne podatke o varnosti ter informacije potrebne za vzdrževanje pohodnih površin v izogib poškodbam zaradi zdrsa - padca. Merilnik drsnosti je primeren za testiranje tako suhih, kakor tudi mokrih površin.
Zadnje novice


12.
Jun
2015

Antikorozijska zaščita stebrov 400 kV daljnovodov

V sklopu planiranih vzdrževalnih del antikorozijske zaščite stebrov 400 kV daljnovodov, smo za lastnika omrežja (ELES d.o.o.) izdelali varnostne načrte in s tem določili natančne postopke pri izvajanju del povezanih z odstranjevanjem in nanašanjem za... Več
04.
Sep
2014

Promocija zdravja na delovnem mestu

Promocija zdravja na delovnem mestu ima za delodajalca cilj krepitev in ohranjanje duševnega in telesnega zdravja ter dobrega počutja zaposlenih. Sam program promocije zdravja pa v nobenem primeru ne nadomeščajo potrebnih ukrepov za zagotovitev varno... Več
01.
Jul
2014

Predstavitev storitev

Nudimo strokovno pomoč naročnikom pri njihovem delu in projektih, ki zahtevajo specifična znanja iz področij varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva in varstva okolja Več
16.
Dec
2013

Zdrsi in padci in z njimi povezana drsnost tal

Zdrsi in posledični padci se lahko zgodijo zaradi več vzrokov: zaradi neprimerne obutve, gladke talne površine, onesnaženosti tal (mastna, mokra in prašna tla, umazanija na tleh, neprimerna čistila in polirne paste,…), načina gibanja (tek, spotikanje... Več
16.
Dec
2013

Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev iz gradbišča

Za dosego dolgoročnega cilja zagotoviti učinkovito varovanje zdravja ljudi in varstva okolja ter v izogib škodljivim učinkom na zdravje ljudi in zmanjšanju tveganja za rastline je zakonodajalec s študijami prepoznal pomemben vpliv emisije delcev na o... Več