Zdrsi in padci in z njimi povezana drsnost tal

16.12.2013
Zdrsi in posledični padci se lahko zgodijo zaradi več vzrokov: zaradi neprimerne obutve, gladke talne površine, onesnaženosti tal (mastna, mokra in prašna tla, umazanija na tleh, neprimerna čistila in polirne paste,…), načina gibanja (tek, spotikanje, prerivanje,…) ter drugih nepredvidenih vzrokov.


zdrs in padec
Ne glede na vzrok pa tako evropska zakonodaja (Direktiva evropske komisije številka 89/654/EEC, Uredba evropskega parlamenta in sveta številka 305/2011) kakor tudi naša domača zakonodaja (Zakon o gradbenih proizvodih, Zakon o varnosti pri delu ter Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih) predpisujeta, da morajo biti javne površine in delovna mesta varne proti zdrsu.

Meritve drsnosti tal so torej temelj za nadaljnje posege predvidene s sanacijo drsečih površin v izogib visokim odškodninskim zahtevkom s strani udeležencev in zavarovalnic. Ustanove, kjer so odškodninski zahtevki zaradi padcev naj pogosti, so: zdravilišča, bolnišnice, igralnice, banke, muzeji, športne dvorane, osnovne in srednje šole, vrtci, bencinski servisi, trgovine in trgovski centri ter zunanje površine pred javnimi ustanovami.

Merilna oprema s katero naša družba razpolaga je namenjena meritvam drsnosti pohodne površine oziroma merjenju trenja pri preverjanju varnosti talne površine pred možnostjo zdrsa in posledično padca. Merilna naprava je merilnik drsnosti s katerim se določa statični in dinamični koeficient trenja površin, ki so namenjene hoji in nam zagotavlja pomembne podatke o varnosti ter informacije potrebne za vzdrževanje pohodnih površin v izogib poškodbam zaradi zdrsa - padca. Merilnik drsnosti je primeren za testiranje tako suhih, kakor tudi mokrih površin.
Zadnje novice


10.
Maj
2012

Cena inženirskih storitev (MAJ 2012)

Inženirske zbornice Slovenije (IZS) je na svoji 29. redni skupščinski seji (dne 10. 4. 2012) potrdila nova Merila za vrednotenje inženirskih storitev, marec 2012, na kar jih je še dopolnila in s tem uskladila z razmerjem BDP na prebivalca med Sloveni... Več
17.
Maj
2012

UPORABNO DOVOLJENJE IN IZVEDENEC STROKE

Izdaja uporabnih dovoljenj za zahtevnejše objekte je v večini upravnih enot po Sloveniji povezana z imenovanjem izvedencev oziroma strokovnjakov za posamezno stroko. Ti s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in strokovnimi znanji na določenih področjih po... Več
13.
Jun
2012

Zakon o varstvu pred požarom – osnutek sprememb

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije se je odločilo, da je napočil čas sprememb tudi za Zakon o varstvu pred požarom. Ministrstvo je glede na svoje smernice in cilje pripravilo predlog spremembe obstoječega zakona, na kar je zainteresirani javn... Več
07.
Maj
2013

Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah

Zakonodaja je z letom 2013 uvedla nov obvezni elaborat k projektni dokumentaciji - to je Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah (oz. elaborat gradbene akustike). V podjetju POŽARNI SEKTOR d.o.o. se ukvarjamo tudi z izdelavo tovrstnih elaboratov tako ... Več
16.
Dec
2013

Zdrsi in padci in z njimi povezana drsnost tal

Zdrsi in posledični padci se lahko zgodijo zaradi več vzrokov: zaradi neprimerne obutve, gladke talne površine, onesnaženosti tal (mastna, mokra in prašna tla, umazanija na tleh, neprimerna čistila in polirne paste,…), načina gibanja (tek, spotikanje... Več