Elaborat varnosti in zdravja pri delu

delo na višini
Na zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu navadno pomislimo, ko je prepozno - ob nezgodi, poškodbi, v primeru nastanka materialne škode. Vsi, ki načrtujejo novo proizvodnjo ali jo želijo rekonstruirati, bi se morali srečati s predhodnim varstvom, ki ga obravnavamo v elaboratu varstva pri delu. Elaborat je navodilo, ki na podlagi zahtev tehnologije projektantom poda minimalne zahteve za ureditev objekta, delovnih mest, transportnih poti, uporabo materialov,… s ciljem, da se delavcem zagotovi varno in zdravo delo.