POGODBENO IZVAJANJE STORITEV S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

varno delovno okolje
Nudimo tudi pogodbeno izvajanje storitev s področja varnosti in zdravja pri delu, ki lahko glede na dogovor zajema sledeče naloge:
- izdelava strokovnih podlag za izjavo o varnosti z oceno tveganja ter revizije ocen,
- izdelava potrebnih navodil za varno delo,
- izvajanje občasnega notranjega nadzora nad izvajanjem ukrepov za varno delo,
- izvajanje koordinacije za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih v fazi priprave in izvajanja projekta,
- svetovanje s področja varnosti in zdravja pri delu,
- usposabljanje neposrednih vodij za praktično usposabljanje zaposlenih za varno delo,
- usposabljanje zaposlenih za varno delo,
- opravljanje nalog strokovnega delavca varnosti pri delu,
- svetovanje in pomoč pri izbiri osebne varovalne opreme, ergonomiji delovnih mest in izbiri delovne opreme,
- izobraževanje in teoretično usposabljanje upravljavcev za težko gradbeno mehanizacijo, viličarje in dvigala.
- organizacija in vodenje zakonsko predpisanih evidenc s področja varnosti in zdravja pri delu.