Zdrsi in padci in z njimi povezana drsnost tal

Zdrsi in posledični padci se lahko zgodijo zaradi več vzrokov: zaradi neprimerne obutve, gladke talne površine, onesnaženosti tal (mastna, mokra in prašna tla, umazanija na tleh, neprimerna čistila in polirne paste,…), načina gibanja (tek, spotikanje, prerivanje,…) ter drugih nepredvidenih vzrokov.

zdrs in padec
Ne glede na vzrok pa tako evropska zakonodaja (Direktiva evropske komisije številka 89/654/EEC, Uredba evropskega parlamenta in sveta številka 305/2011) kakor tudi naša domača zakonodaja (Zakon o gradbenih proizvodih, Zakon o varnosti pri delu ter Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih) predpisujeta, da morajo biti javne površine in delovna mesta varne proti zdrsu.

Meritve drsnosti tal so torej temelj za nadaljnje posege predvidene s sanacijo drsečih površin v izogib visokim odškodninskim zahtevkom s strani udeležencev in zavarovalnic. Ustanove, kjer so odškodninski zahtevki zaradi padcev naj pogosti, so: zdravilišča, bolnišnice, igralnice, banke, muzeji, športne dvorane, osnovne in srednje šole, vrtci, bencinski servisi, trgovine in trgovski centri ter zunanje površine pred javnimi ustanovami.

Merilna oprema s katero naša družba razpolaga je namenjena meritvam drsnosti pohodne površine oziroma merjenju trenja pri preverjanju varnosti talne površine pred možnostjo zdrsa in posledično padca. Merilna naprava je merilnik drsnosti s katerim se določa statični in dinamični koeficient trenja površin, ki so namenjene hoji in nam zagotavlja pomembne podatke o varnosti ter informacije potrebne za vzdrževanje pohodnih površin v izogib poškodbam zaradi zdrsa - padca. Merilnik drsnosti je primeren za testiranje tako suhih, kakor tudi mokrih površin.