Koordinacija na gradbišču v fazi priprave projekta

Koordinator v fazi priprave projekta izvaja sledeče naloge:
- usklajuje izvajanje določb Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih,
- izdela varnostni načrt z vsemi potrebnimi prilogami,
- pripravi dokumentacijo, ki ustreza značilnostim projekta in ki vsebuje ustrezne varnostne in zdravstvene podatke, ki jih je potrebno upoštevati pri vsakem nadaljnjem delu (v fazah uporabe, vzdrževanja, rušenja itd.).

Naročnik projekta ali nadzornik projekta mora v vseh fazah načrtovanja in priprave projekta upoštevati temeljna načela varnosti in zdravja pri delu iz Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/1999, 64/2001), še zlasti:
- ko odloča o arhitektonskih, tehničnih, tehnoloških ali organizacijskih vidikih, da bi lahko planiral različne postavke ali faze del, ki jih je potrebno izvajati hkrati ali v zaporedju,
- ko določa čas, potreben za dovršitev takih del ali faz del. Pri tem je potrebno upoštevati varnostni načrt, kadarkoli je to potrebno.